Tablodan Sayfaya Adım Adım Hazırlama

Last updated 6 days ago

Önceki bölümde UI Wizard ile yaptığımızı, bu bölümde daha detaylı adım adım yapacağız.

DataSource - UI ilişkisini gösteren diagram

Yukarıdaki ekran görüntüsü, sol menüden Data Source / DB Tables ı seçince, sağ tarafta gelen tablo listesinden, x_personel tablosunu seçince gelen görüntüdür. Burada bir entity (bu durumda tablo) ile arayüzleri(UI - User Interface) arasındaki bağlantıları göstermektedir. Az önceki örnekte UI Wizard ile yaptığımız çalışmanın sonucu budur. Herhangi birisinin üzerine çift tıklayarak o parçanın detayına gidebilirsiniz.

Bu bölümde bütün bu parçaları, UI Wizard kullanmadan, tek tek manuel yapacağız.